expr

《水调歌头 明月几时有》(水调歌头明月几时有原文及解释)

手书一篇水调歌头,明月几时有!

水调歌头 苏轼明月几时有,把酒问青天?不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。这是一首望月怀人

原创,《水调歌头

苏东坡的“但愿人长久,千里共婵娟”是写谁的?苏辙苏轼给了我们答案:“丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。”显然这首词,是写给子由的。子由是谁?苏辙 水调歌头u0026明月几时有  明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去

水调歌头 明月几时有北宋

一盏清茶一首诗一轮明月一阙词繁华落尽亦无悔唯愿与君话相思(一阙词:指苏轼的水调歌头.明月几时有)

我最喜欢苏轼水调歌头《明月几时有》这首词的结尾:“但愿人长久,千里共婵娟”。这两句的寓意太好了。别的不求,只愿天下所有的亲戚、朋友能平安健康,即便相隔万里,也能共享这美好的月光。把自己所有的亲戚、朋友的平安健康放在首位,这是多么美好的祝福!要知道,平安健康,对人来说是最重要的。没有平安,没有

#抄书??打卡##水调歌头#

摘苏轼一首巜水调歌头.明月几时有》:明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

水调歌头?明月几时有

温馨提示:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,如有侵权,请联系删除!